Katastrofizacja a ból pleców

Fajne badanie pokazujące, że na odczucia bólu z ucisku koszenia wpływ miała katastrofizacja czy lęk, a nie wielkość przepukliny czy stanu zapalnego.

Wniosek jesr prosty - odczucia bólu są subiektywne i indywidualne dla każdego oraz uwarunkowane czynnikami psychicznymi.

Bolesna radikulopatia lędźwiowa ["rwa"] jest stanem bólowym, często przypisywanym zapaleniu/uciskowi korzeni nerwowych przez przepuklinę dysku. W niniejszym badaniu szukano powiązań między natężeniem bólu a markerami stanu zapalnego, rozmiarem przepukliny dysku, infekcją, czynnikami psychologicznymi i modulacją bólu u pacjentów zakwalifikowanych do operacji kręgosłupa.

Katastrofizacja

Metodyka: Przed zabiegiem operacyjnym 53 pacjentów zostało poddanych następującej ocenie:

 

- nasilenie bólu mierzone w numerycznej skali ocen (NRS) od 0 do 10 oraz za pomocą skróconego kwestionariusza bólu McGilla;

- badanie sensoryczne (zmodyfikowany protokół DFNS);

- przetwarzanie bólu, w tym sumowanie czasowe i warunkowa modulacja bólu (CPM);

- badanie neurologiczne;

- ocena psychologiczna obejmująca Inwentarz Lęku Spielbergera, Kwestionariusz Wrażliwości na Ból oraz Skalę Katastrofizacji Bólu.

- skany MRI oceniają rozmiar / objętość przepukliny dysku

 

Wyniki: Pełne dane uzyskano od 40 (75%) pacjentów (15 kobiet) w wieku 44,8 ± 16,3 lat. Intensywność bólu dodatnio korelowała z katastrofalizacją bólu i CPM, ale nie z poziomami cytokin krążka/krwi, infekcją bakteryjną, ani pomiarami MRI.

 

Wnioski: To badanie sugeruje, że katastrofizacja bólu, CPM i płeć wydają się przyczyniać do nasilenia bólu u pacjentów z bolesną radikulopatią lędźwiową. Rola ucisku mechanicznego i zapalenia w określaniu intensywności bólowej pozostaje niejasna.

 

Źródło pubmed.

Więcej wpisów na blogu.