Trauma i dojrzewanie
Wiele badań pokazuje, że istnieje zależność pomiędzy czynnikami takimi jak trauma i dojrzewanie. Według badań opublikowanych przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne dzieci, które wcześnie doznały traumy spowodowanej wykorzystywaniem lub przemocą, wykazują biologiczne oznaki starzenia się szybciej niż dzieci, które nigdy nie doświadczyły przeciwności losu. W badaniu zbadano trzy różne oznaki biologicznego starzenia - wczesne dojrzewanie, starzenie się komórek i zmiany w strukturze mózgu - i stwierdzono, że ekspozycja na traumę była związana ze wszystkimi trzema.


trauma i dojrzewanie


Naukowcy przeprowadzili metaanalizę prawie 80 badań z udziałem łącznie ponad 116 000 uczestników. Okazało się, że dzieci, które doznały traumy związanej z zagrożeniem, takiej jak przemoc lub znęcanie się, były bardziej narażone na wczesne dojrzewanie, a także wykazywały oznaki przyspieszonego starzenia na poziomie komórkowym - w tym skrócone telomery, ochronne czapki na końcach pasm DNA, które zużywają się wraz z wiekiem.
Jednak dzieci, które doświadczyły ubóstwa lub zaniedbania, nie wykazywały żadnego z tych objawów wczesnego starzenia. 

McLaughlin i jej koledzy również badali trauma i dojrzewanie. Dokonali systematycznego przeglądu 25 badań z udziałem ponad 3253 uczestników, w których badano, jak przeciwności losu we wczesnym okresie życia wpływają na rozwój mózgu. Odkryli, że przeciwności losu były związane ze zmniejszeniem grubości warstwy korowej - oznaką starzenia się, ponieważ kora staje się cieńsza wraz z wiekiem. Jednak różne rodzaje przeciwności były związane z przerzedzeniem kory w różnych częściach mózgu. Trauma i przemoc wiązały się z przerzedzeniem brzuszno-przyśrodkowej kory przedczołowej, która bierze udział w przetwarzaniu społecznym i emocjonalnym, podczas gdy deprywacja była częściej związana z przerzedzeniem w przednio-ciemieniowym, domyślnym trybie i sieciach wzrokowych, które są zaangażowane w przetwarzanie sensoryczne i poznawcze.Źródło: sciencedaily.

Więcej wpisów na blogu.