Zmniejszenie bólu - jakie czynniki na nie wpływają?

W badaniu 20 osób zostało wystawionych na bolesny zimny bodziec.

Poproszono ich o przyjęcie jednego z trzech podejść warunkujących zmniejszenie bólu:

- Odliczanie od 1000 w krokach po 7

- Myślenie o czymś przyjemnym lub pięknym

- Przekonanie samych siebie - za pomocą autosugestii - że bodziec nie był tak zły.

 

Podczas sesji eksperymentalnych badani zostali podłączeni do skanera rezonansu magnetycznego (MRI) w celu wizualizacji wzorców aktywności neuronalnej w mózgu, które zostały później szczegółowo przeanalizowane. Aby ocenić skuteczność różnych strategii radzenia sobie, uczestników poproszono również o ocenę subiektywnej intensywności bólu w skali od 0 do 100.

Wyniki pokazały, że strategia odliczania była najskuteczniejsza z trzech metod. „To zadanie oczywiście wymaga tak wysokiego poziomu koncentracji, że znacznie odwraca uwagę badanego od odczuwania bólu. W rzeczywistości niektórym z naszych badanych udało się zmniejszyć odczuwalną intensywność bólu o 50%”.

Jak zmniejszyć ból
Odliczanie od 1000 do 0 co 7 wpływa na zmniejszenie bólu


Na odczuwanie bólu wpływa bardzo duży czynników. Niestety, dużym minusem tego badania jest mała liczba uczestników. Warto wypróbować te techniki na sobie, w szczególności odliczanie a jeszcze bardziej w szczególności jak się jest średnim z matematyki. Oprócz tego kluczowy w odczuwaniu bólu może być poziom lęku, katastrofizacji czy zaufania do terapeuty.

Pamiętajmy że 40% pacjentów z bólem przewlekłym ma predyspozycje do zaburzeń depresyjnych. 

 

Polecam stosować, szczególnie jak przyjdziecie do mnie :D

 

Źródło: elifesciences.

Więcej wpisów na blogu.