Więzadło krzyżowe przednie a aktywność fizyczna

Fajne badanko, które pokazuje że więzadło krzyżowe przednie staje się grubsze po sezonie sportowym.
Można by rzec w takim razie że więzadła również są żywa tkanką, co więcej, można by rzec że ciało adaptuje się do zewnętrznych warunków środowiska w których przebywa.

Zbadano 17 dziewczyn w wieku od 18 do 23 roku życia (średnia wieku 19). Żadna z nich nie miała wcześniej urazu w obrębie więzadła krzyżowego przedniego.
Więzadła krzyżowe w obu kolanach były badane za pośrednictwem rezonansu magnetycznego przed i po sezonie.

Po przeliczeniu, przecałkowaniu wyznaczono skalę porównania w specyficznych jednostkach.
Przed sezonem więzadło krzyżowe przednie miało wielkość 1426cc (SD = 288) a po sezonie 1556cc (SD = 269)
W badaniu podzielono również nogi na dominujące i nie dominujące. W nodze dominującej przyrost miał wielkość 211cc, a w nie dominującej 48cc.

Więzadło krzyżowe przednie
Wpływ treningu na grubość więzadła krzyżowego przedniego


Źródło: ncbi.

Więcej artykułów na blogu.