Strait leg raise test

Podczas gdy bolą nas plecy, jednym z testów które się wykonuje jest unoszenie prostej nogi do góry w leżeniu na plecach. 

Jest to objaw Lasegue'a, czy też test Strait Leg Raise test. 

Objaw ten uważa się za dodatni, jeśli podczas unoszenia nogi, około 30° wysokości pojawi nam się ból w plecach.

Jest to jeden z popularniejszych testów, ale warto wiedzieć że on tak na prawdę nic nie diagnozuje. :)

 

Strait leg raise test
Strait leg raise test


Przeprowadzono metaanalizę 17 badań, na podstawie których stwierdzono 91% czułość tego testu (to znaczy że w 91% coś wykryje), ale 26% specyficzność z tych 91% szans że coś wykryje mamy 26% szans że to będzie to co my chcemy żeby było). (1)

Zatem szansę na wykrycie czegokolwiek są równe: 0.91 x 0.26 = 0.24

Mamy 24% pewności że to co diagnozujemy jest prawdziwe.

Test ten przeprowadzano również wśród 243 ludzi po operacjach dolnego odcinka kręgosłupa.

Wykazano silną korelację pomiędzy pozytywnym wynikiem tego testu i słabym funkcjonowaniem 24 czy 36 miesięcy po operacji. Wiązało się to również z ryzykiem nie wrócenia do pracy.

Co więcej, wykazano również silna korelację pomiędzy dodatnim wynikiem tego testu a liczbą reoperacji. (2)

Źródła:

1) google scholar

2) google scholar

Więcej wpisów na blogu.