Łokieć tenisisty - skuteczne postępowania

Łokieć tenisisty jest powszechną dolegliwością, szczególnie wśród osób pracujących przy komputerze. W tym artykule przedstawię badanie, pokazujące skuteczność niektórych interwencji terapeutycznych. 

Efekty ciężkiego treningu z powolnym oporem w połączeniu z wstrzyknięciami kortykosteroidów lub igłowaniem ścięgien u pacjentów z łokciem tenisisty. Badanie z podwójną ślepą próbą i z udziałem placebo. 

Wstęp:  Tendinopatia ścięgien na zewnętrznej części łokcia (łokieć tenisisty) jest urazem prowadzącym do przeciążenia ścięgien. Nie wiadomo, czy wstrzyknięcie kortykosteroidów (CSI) lub nakłuwanie ścięgien (TN) w połączeniu z ciężkim treningiem (HSR) jest lepsze niż samo HSR w leczeniu tej dolegliwości.

Cel/hipoteza: Celem było zbadanie wpływu HSR (treningu oporowego) w połączeniu z (1) CSI (sterydami), (2) TN (igłowaniem) lub (3) igłowaniem placebo (PN) jako sposobów leczenia łokcia tenisity. Wg badaczy ćwiczenia wspomagane sterydami / igłowaniem powinny dać lepsze wyniki niż ćwiczenia w połączeniu z igłowaniem placebo.

Metody: Łącznie 60 pacjentów z przewlekłą jednostronną boczną tendinopatią stawu łokciowego zostało losowo przydzielonych do wykonania 12-tygodniowego treningu. Ćwiczenia połączyliśmy z ostrzykiwaniem sterydami / igłowaniem / igłowaniem placebo. Zbadaliśmy efekty po 12, 26 i 52 tygodniach. 

łokieć tenisisty

Wyniki: CSI, TN i PN poprawiły wyniki pacjentów w równym stopniu na podstawie wyników po 12 tygodniach. Nie było różnic między grupami po 52 tygodniach.

Wnioski: Wyniki te sugerują, że 12 tygodni HSR złagodziło objawy zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej. Zastrzyki sterydowe lub igłowanie nie nasiliły tego efektu. Ponadto wydaje się, że sterydy zaburzają wyniki zgłaszane przez pacjentów w porównaniu z samymi ćwiczeniami oporowymi w obserwacji długoterminowej.

Diagnostyka łokcia tenisisty opiera się na badaniu objawowym, podpartym badaniem USG. 

Źródło badania: pubmed