ACL - dziedziczność uszkodzenia
ACL to powszechnie znane więzadło krzyżowe przednie, znajdujące się w stawie kolanowym. Niestety lubi się zrywać, a rekonwalescencja jest długa i kosztowna, dlatego warto poznać czynniki ryzyka.

Celem badania było określenie genetycznego ryzyka zerwania więzadła krzyżowego przedniego w ciągu całego życia.
Badacze połączyli szwedzki Rejestr Bliźniaków z krajowymi danymi dotyczącymi opieki zdrowotnej w celu utworzenia 30-letniej kohorty bliźniaków obejmującej całą populację.

Przebadano zerwanie więzadła krzyżowego przedniego w tej kohorcie składającej się z 88 414 bliźniąt, w wieku ≥17 lat. Chcieliśmy ocenić rodzinne ryzyko i  dziedziczność zerwania więzadła krzyżowego przedniego.
ACL - więzadło krzyżowe przednie
Więzadło krzyżowe przednie i tylne


Częstość zerwania więzadła krzyżowego przedniego wynosiła 70 na 100 000 osobo - lat.


Ryzyko rodzinne, czyli współczynnik nadmiernego ryzyka (RR) drugiego bliźniaka z pęknięciem ACL, biorąc pod uwagę, że pierwszy z bliźniaków miał takie pęknięcie, było wyższe u bliźniaków jednojajowych (RR = 8,6) niż u dwujajowych (RR = 1,9). Ogólna odziedziczalność zerwania więzadła krzyżowego przedniego była wysoka. Wynosiła 69%, wzrastając od 60% w wieku 17 lat do 80% w wieku 60 lat. Kobiety i mężczyźni mieli podobne rodzinne ryzyko i dziedziczność zerwania więzadła krzyżowego przedniego.

Genetyczny wkład w zerwanie więzadła krzyżowego przedniego wynoszący ~ 69% jest wysoki i sugeruje silne grupowanie rodzinne. Jeśli klinicyści uznają wysokie ryzyko genetyczne takiego urazu, mogą lepiej doradzić sportowcom, których bliscy krewni mieli pęknięcie ACL.
Żródło: British Journal of Sports Medicine

Więcej wpisów na blogu.