Co lepiej ćwiczyć żeby nie bolały plecy?

Nie do końca oczywistym jest co ćwiczyć, naukowcy starają się rozwiać wątpliwości. 

Wyniki metaanalizy wykazały, że 12–16 tygodni ćwiczeń na tylną taśmę mięśniową (PCRT - posterior chain training) miało statystycznie istotnie większy wpływ niż ćwiczenia ogólne (GE - general excercise) na ból, stopień niepełnosprawności i siłę mięśniową lecz bez istotnej różnicy w liczbie zdarzeń niepożądanych u pacjentów z przewlekłym bólem dolnego odcinka kręgosłupa (CLBP) aktywnych rekreacyjnie i prowadzących siedzący tryb życia.

Klinicyści powinni zdecydowanie rozważyć zastosowanie interwencji przez 12-16 tygodni u pacjentów z CLBP, aby zmaksymalizować ich poprawę w zakresie bólu, niepełnosprawności i siły mięśni.

Ćwiczyć

Przyszłe badania powinny koncentrować się na porównaniu skuteczności i działań niepożądanych związanych z konkretnym treningiem wysiłkowym PCRT i wzorcami ruchowymi (tj. martwy ciąg, unoszenie biodra) w leczeniu tej grupy ludzi.

Ja się tam uśmiałem, po co robić badania w których każe się ludziom ćwiczyć 12-16 tygodni jak im się nie chce ćwiczyć raz.
No ale jak już ktoś się zmusi i poćwiczy chociaż raz, to lepiej będzie jak wzmocni tylną taśmę mięśniową.

Źródło: ncbi.

Więcej wpisów na blogu.