Ból szyi: czy faktycznie telefon go powoduje?

Ból szyi jest powszechnie kojarzony z coraz częstszym używaniem smartfona. Ale czy faktycznie telefony mają aż tak duży wpływ na nasze dolegliwości?

Przeprowadzono przekrojowe badanie korelacyjne na próbie studentów wybranych w ramach wygodnego pobierania próbek w okresie od września 2016 do marca 2017 roku. Kryteriami włączenia byli studenci wydziału medycyny i chirurgii.

Musieli oni rutynowo / codzienne korzystać z urządzeń mobilnych z zaawansowanym komputerem i łącznością oraz być w wieku 18–30 lat. Uczestnicy wypełnili kwestionariusze, które mierzyły ogólną charakterystykę korzystania ze smartfonów i cechy demograficzne. Ból szyi oceniano za pomocą wizualnej analogowej skali bólu (VAS) i rysunku bólu (PD); stan niepełnosprawności mierzono za pomocą wskaźnika niepełnosprawności szyi (NDI-I); a pozycje szyi  podczas korzystania z telefonu rejestrowano za pomocą urządzenia Deluxe Cervical Range of Motion (CROM).


Zrekrutowano łącznie 238 ochotników (w wieku 22,4 ± 2,2 lat, 53,4% mężczyzn), z czego 35,9% miało nadwagę (> 25 BMI). Jeśli chodzi o dolegliwości odcinka szyjnego, 42,4% zgłosiło łagodny ból, 8,4% miało umiarkowany ból, a pozostałe 49,2% nie odczuwało bólu.


Ból szyi - czy pochodzi od używania telefonu?
Potencjalne przeciążenie odcinka szyjnego w zależności od kąta patrzenia na telefon


Podczas gdy połowa młodych studentów medycyny zgłosiła ból szyi, korzystanie ze smartfonów nie było skorelowane z bólem i niepełnosprawnością. W oczekiwaniu na przyszłe badania perspektywiczne nie ma powodu, aby zalecać zmianę nawyków korzystania ze smartfonów wśród młodych dorosłych.

Nie zaobserwowano żadnych istotnych korelacji między liczbą spędzonych godzin a postawą ciała podczas korzystania ze smartfona i bólem odcinka szyjnego.

 

Lepiej nie pokazujcie tego rodzicom, jeśli dalej chcecie z nimi mieszkać.

 

Źródło: Sciencedirect

Więcej wpisów na blogu