Ból promieniuje

Bardzo często zdarza się, że nasz ból promieniuje w różne okolice. Badanie które przytoczę poniżej stara się wytłumaczyć skąd i dlaczego tak się dzieje. Zapraszam do lektury. 

Ból pleców
ZAŁOŻENIE I GRUPA BADAWCZA

U pacjentów z bólem przewlekłym często stwierdza się przeczulicę bólową a także upośledzone hamowanie bólu.
W badaniu porównano kliniczne profile bólu, wrażliwość na ból, a także mechanizmy sprzyjające odczuwaniu bólu (nocyceptywne)  i anty - sprzyjające (anty - nocyceptywne) odczuwaniu bólu u pacjentów z zlokalizowanym bólem krzyża (n = 18), zlokalizowanym bólem szyi (n=17), ból dolnej części pleców i promieniujący ból nóg (n=18) lub ból szyi i promieniujący ból ramion (n=17).
Więcej o bólu pleców możesz przeczytać tutaj.
HIPOTEZA

Badacze postawili hipotezę, że pacjenci u których ból promieniuje mieli wyższą wartość mechanizmów sprzyjających bólowi (nocyceptywne) i mniejszą wartość mechanizmów hamujących ból (anty - nocyceptywnych) w porównaniu z pacjentami z bólem miejscowym.
PRZEBIEG BADANIA

Różne progi bólu u pacjentów zostały przebadane na nie bolesnym podudziu.
Zbadano także:
- Próg bólu uciskowego bólu uciskowego
- Tolerancję na ból
- Czasowego sumowania bólu (dziesięć powtarzających się stymulacji o wartości odpowiadającej progowi bólu)
- Próg modulacji bólu (dziesięć stymulacji o zwiększającej się intensywności, rozpoczynając od wartości odpowiadającej progowi bólu)
- Czucie ciepła
- Próg bólu ciepła.

Oprócz tego wykonano jeszcze testy kwestionariuszowe:
- Natężenie bólu
- Stres psychiczny
- Niepełnosprawność
WYNIKI I DYSKUSJA

Pacjenci z bólem w dolnej części pleców mieli  większą nadwrażliwość na ból niż pacjenci z bólem zlokalizowanym w odcinku szyjnym.
Badani z promieniującym bólem pleców mieli zwiększone wartości mechanizmów sprzyjających odczuwaniu bólu w porównaniu z pacjentami bez promieniowania. 
Pacjenci z promieniującym bólem w odcinku szyjnym wykazywali zwiększoną wrażliwość na ciepło, obniżony próg bólu, zwiększony poziom bólu klinicznego, stresu psychicznego i niepełnosprawności w porównaniu z badanymi z bólem szyi bez promieniowania.
W przypadku odcinka lędźwiowego nie zaobserwowano takich różnic. 
KOMENTARZ

Ludzie są przeświadczeni, że w przypadku bólu odcinka szyjnego który promieniuje istnieje większe prawdopodobieństwo operacji, niż w przypadku bólu bez promieniowania. Myślę, że to właśnie to mylne przekonanie świadczy o zwiększonym poczuciu napięcia, niepełnosprawności. 
Bardziej powszechny w społeczeństwie jest ból dolnego odcinka kręgosłupa. Dlatego też promieniowanie do nogi nie zwiększa niepełnosprawności czy stresu względem bólu lokalnego. Co ciekawe jednak, ludzie z bólem lędźwiowego zgłaszali większą nadwrażliwość niż osoby z bólem szyi. Myślę, że jest to związane z faktem, że gdy boli nas odcinek lędźwiowy, nie możemy wykonywać wielu czynności takich jak np. wiązanie butów. Upośledzenie funkcji lędźwiowego częściej nam przeszkadza, więc częściej je zauważamy co zwiększa uwrażliwienie. 

Źródło: sciencedirect.