Ból krzyża - mechanizmy

Potencjalne komponenty neuropatyczne (podrażnienie nerwu) i nocyceptywne (podrażnienie receptorów) przewlekłego ból krzyża

Dolna część pleców (L1-L5) to złożona struktura składająca się z kręgów, krążków międzykręgowych, które amortyzują i podtrzymują kręgi. Stawów międzykręgowych wyłożonych chrząstką i smarowanych płynem maziowym, który łączy kręgi i umożliwia ruch. Duże mięśnie wspierające kręgosłup i generujące ruch oraz więzadła i chrząstki, które zapewniają wsparcie strukturalne. Problemy wszystkich tych struktur mogą dawać ból krzyża. 

Pubmed.

ból krzyża

Korzenie nerwów rdzeniowych wychodzą z kręgosłupa przez otwór międzykręgowy. O promieniowaniu bólu przeczytasz tutaj. Kości, mięśnie i stawy międzykręgowe są unerwione receptorami bólowymi, które reagują na uraz, stan zapalny lub stres mechaniczny. Ta złożoność utrudnia identyfikację konkretnej podstawowej przyczyny (przyczyn) przewlekłego bólu pleców u poszczególnych pacjentów, zwłaszcza że pacjenci często objawowo wykazują aspekty zarówno neuropatycznego (uszkodzony nerw), jak i nocyceptywnego (podrażnione receptory) bólu.

Pubmed.

Podrażnienie receptorów (np. w spiętych mięśniach) może powstać w wyniku uporczywej aktywacji receptora bólowego (za dużo bodźców). Są to przeciążenia w odpowiedzi na procesy zapalne w różnych strukturach. W tym w krążkach międzykręgowych, stawach międzykręgowych, kościach, więzadłach, mięśniach i narządach w obrębie jamy brzusznej.

Pubmed.

Przewlekła stymulacja receptorów bólownych (np. w spiętych mięśniach) może prowadzić do podrażnienia nerwu. Przeciążenie receptorów odgrywa rolę w niektórych postaciach przewlekłego bólu pleców, chociaż dokładny udział sensytyzacji w ogólnym stanie bólu nie jest jasno określony. O możliwych  przyczynach bólu przeczytasz tutaj.

Pubmed.